Бариери

4Бариерите са много ефективен начин за контролиране на достъпа на превозни средства и пешеходци до определен обект. Най-често обектите, за които се използват бариери са  паркинги на хотели, административни сгради, магазини, жилищни сгради, както и за входовете към предприятия, складове и други. Могат да се монтират почти навсякъде и предлагат много удобства. Ние предлагаме бариери, които се отварят автоматично. Бариерите могат да се управляват с бутон, дистанционно управление или карти/чипове за достъп.

Най-подходящия момент за поставянето на автоматична бариера е още при строежа на обекта. Или поне е хубаво при строежа да се планира къде ще има бариера и дотам да се прокарат захранващи кабели. Това не означава, че не може да се монтира бариера, когато строителния обект вече е въведен в експлоатация. Просто е нужно да се намери най-удачен вариант за снадбяване с електричество за автоматичната бариера.

Като говорим за електричество, понякога електроснабдяването бива прекъснато поради една или друга причина. При автоматичните бариери, които предлагаме, е помислено и за този вариант. Всяка една от тях е оборудвана с авариен механизъм за ръчно отваряне.

Освен за аварийното отваряне, бариерите са предвидени и за защитни средства. Автоматичните бариери в повечето случаи се ползват от голям брой хора и затова е важно да разполагат с определена защита. Именно затова, нашите автоматични бариери се монтират заедно с предпазни фотоклетки, които засичат наличието на препятствие в обсега на бариерата. Ако такова препятствие бъде засечено, бариерата автоматично се вдига нагоре.

За повече информация относно автоматичните бариери, се обърнете към нашите консултанти чрез страницата ни за контакти.